„ZŁOTE BLACHY 2015”

źródło: Policja

Koalicja Antypiracka po raz kolejny uhonorowała „Złotymi Blachami” przedstawicieli jednostek Policji, które w ubiegłym roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. 

„Złote Blachy” – honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej przyznawane corocznie jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich.

Idea przyznawania „Złotych Blach” narodziła się prawie dwadzieścia lat temu. Polega na uhonorowaniu jednostek Policji za skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom praw autorskich i praw pokrewnych, które w dobie Internetu często przybierają postać cyberprzestępstw. Tym bardziej zatem warta wyróżnienia jest współpraca wydziałów dw. z cyberprzestępczością i dw. z przestępczością gospodarczą – powiedział mec. Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video (ZPAV)

W skład Koalicji Antypirackiej wchodzą Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA.

The Software Alliance (BSA), w tym roku wyróżniło siedem jednostek Policji. Uroczysta gala odbyła się 17 grudnia br. w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Nagrodę wspólną za wysiłki w zwalczaniu cyberprzestępczości otrzymał od ZPAV Wydział dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Policjanci zostali wyróżnieni za zwalczanie naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem protokołów aplikacji opartych o technologię peer to peer.

Ponadto, Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przyczynił się do uzyskania najwyższego w kraju poziomu wykrywalności w ostatnich latach, porównywalnego z innego rodzaju przestępstwami popełnianymi poza środowiskiem internetowym. Ze względu na specyfikę przestępstw popełnianych w środowisku cyfrowym, osiągnięcie to zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Nagrodę wspólną za działania w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej od BSA otrzymał Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie i Sekcja dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Wyróżnienie zostało przyznane m.in. za doskonałe wyniki w zwalczaniu piractwa na internetowych platformach aukcyjnych, w szczególności za działania z czerwca br., skierowane przeciwko osobom zajmującym się sprzedażą nielegalnie pozyskanych kopii programów komputerowych na ogromną skalę. Działania te dotyczyły jednego z najbardziej aktywnych sprzedawców na znanym portalu aukcyjnym.

Wzrost efektywności Policji w zakresie wykrywalności tego rodzaju przestępstw to nie przypadek. Dzieje się tak m.in. dzięki modelowej współpracy, jak ta Wydziału z Namysłowa i Sekcji z Opola. Przypomnę, wspomnianą wyżej, głośną sprawę z tego roku, doprowadzoną do końca dzięki profesjonalizmowi i żmudnemu śledztwu – blisko 200 zarzutów postawiła Policja w lipcu tego roku dwojgu mieszkańcom Namysłowa za handel nielegalnym oprogramowaniem na jednym z popularnych portali aukcyjnych. Wartość oprogramowania oszacowano na 7,5 mln złotych. Ze względu na rozmiar szkody, grozi za to kara nawet do 10 lat więzienia. Jednak mimo tak spektakularnych sukcesów, sytuacja nadal nie jest dobra. Z opublikowanego w 2014 roku badania BSA1 wynika, że 51 proc. oprogramowania w Polsce używa się bez odpowiednich licencji – powiedział mec. Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA w Polsce.

Nagrodą wspólną za walkę z cyberprzestępczością Stowarzyszenie Sygnał uhonorowało Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydział dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjanci zostali wyróżnieni za wysoki poziom wielokrotnej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości intelektualnej w sferze informatyki i telekomunikacji, w tym wzorcowego wykorzystywania środków operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. Determinacja, duże zaangażowanie oraz dążenie do celu umożliwiło wielowątkowo rozwiązać problemy związane z ustaleniem mechanizmu przestępczego działania, co zasługuje na szczególne uznanie z uwagi na ich transgraniczny charakter. W wyniku działań wyróżnionych jednostek doszło do zakończenia działalności wielu serwisów internetowych bezprawnie rozpowszechniających filmy, seriale i audycje telewizyjne.

To kolejny sukces polskiej Policji i wydziałów dw. z cyberprzestępczością. Wydziały te przyczyniły się do zidentyfikowania i zamknięcia dziesięciu serwisów, które nielegalnie dystrybuowały treści chronione prawem autorskim. To pokazuje, że wyspecjalizowanie jednostek Policji w walce z cyberprzestęczością i wsparcie ich odpowiednimi narzędziami jest skuteczną drogą do przeciwdziałania przestępczości gospodarczej. Należy pamiętać, że w Polsce kradzież własności intelektualnej w Internecie prowadzona jest na ogromną skalę, a straty z jej tytułu mają znaczenie dla całego krajowego PKB. Konieczne są zatem skuteczne i szybkie mechanizmy związane z egzekucją prawa – powiedziała Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

Nagrodę ZPAV, Stowarzyszenia Sygnał i BSA otrzymał także Wydział dw. z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie za utworzenie, koordynację i nadzór nad działaniami wydziałów dw. z cyberprzestępczością oraz zwalczanie cyberprzestępczości.

 

źródło: Global Software Survey oraz KGP)

Facebook