Policjanci testują „drony”

źródło: KWP Katowice

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozpoczął testy drona zaprojektowanego przez Politechnikę Śląską, który ma być wykorzystany do działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W tym roku na śląskich drogach w rejonie przejść dla pieszych doszło do prawie 200 wypadków drogowych, w których 11 osób zginęło, a 195 doznało poważnych obrażeń ciała. Dlatego też, w pierwszej kolejności bezzałogowy statek powietrzny przetestowany został w okolicach katowickich przejść dla pieszych. Urządzenie z góry, każdorazowo przez kilkadziesiąt minut, w kilku miejscach rejestrowało zachowania uczestników ruchu drogowego. Przede wszystkim oko kamery kierowane było na stosowanie się użytkowników drogi do sygnalizacji świetlnej, właściwe przekraczanie jezdni przez pieszych a także wykroczenia w relacji kierujący-pieszy takie jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na „pasach”, wyprzedzanie, bądź też omijanie pojazdów, które zamierzają przepuścić pieszych znajdujących się na „zebrze” lub w jej pobliżu. Kamery wychwycą także takie wykroczenia jak niezapinanie pasów bezpieczeństwa, czy korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy.

W odległości kilkuset metrów od miejsca objętego nadzorem patrol policji wyposażony w laptopa, dzięki któremu mundurowi online widzą obraz z kamery umieszczonej na dronie, zatrzymuje kierujących pojazdami, którzy kilka sekund wcześniej nie stosowali się do przepisów kodeksu drogowego. Ta innowacyjna metoda będzie miała swą kontynuację na terenie innych miast województwa śląskiego. Testy poprzedzają możliwość zawarcia porozumienia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z Dyrektorem Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego w obszarze wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego do działań policyjnych. Drony mogą być wykorzystywane również przy zabezpieczaniu imprez masowych, czy w czasie poszukiwań osób zaginionych.

źródło: KWP Katowice

Facebook