Pomóż ustalić sprawców przestępstwa

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

Brodniccy policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawców przestępstwa, które miało miejsce w środę 3 lutego w Brodnicy w redakcji jednej z lokalnych gazet.

Dwóch nieznanych dotąd mężczyzn, krótko po godz. 13.00  weszło do biura redakcji, gdzie powywracali sprzęty biurowe i zagrozili jednej z dziennikarek.

Brodniccy policjanci prowadzą sprawę z artykułu 191 § 1 Kodeksu karnego „ Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

PORTRET PAMIĘCIOWY JEDNEGO ZE SPRAWCÓW

 

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego, bądź widziały zdarzenie proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy, pod nr tel. 997, 56 49 14 200 lub 56 49 14 270.

Facebook