Zrób coś pożytecznego, zostań policjantem!

źródło: KWP z siedzibą w Radomiu
źródło: KWP z siedzibą w Radomiu

źródło: KWP z siedzibą w Radomiu

Wstępując w szeregi mazowieckich policjantów będziesz mieć możliwość ciekawej pracy, wciąż nowych wyzwań i możliwości rozwoju zawodowego. Służba to też stałość zatrudnienia.

 

źródło: KWP z siedzibą w Radomiu

źródło: KWP z siedzibą w Radomiu

 

Będąc policjantem możesz robić w życiu coś pożytecznego służąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profesja, wymagająca, ale jednocześnie dająca wielką satysfakcję.

 

źródło: KWP z siedzibą w Radomiu

źródło: KWP z siedzibą w Radomiu

 

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

 

Kto ma szansę na służbę w Policji?

  •  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  •  nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  •  korzystający z pełni praw publicznych
  •  posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,    podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,    podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach   o ochronie informacji niejawnych

 

więcej informacji na stronie:

http://www.kwp.radom.pl/sluzba-w-policji,aw5,17

 

źródło: KWP z siedzibą w Radomiu

 

Facebook