Warsztaty Policji i Straży Granicznej

źródło: WSPol

Od 24 lutego 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywają się warsztaty dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Celem warsztatów jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji zadań służbowych związanych z organizowaniem wspólnych działań o charakterze prewencyjnym, a także określenie zasad współpracy i współdziałania.

Podczas 3-dniowych warsztatów funkcjonariusze Policji oraz Straży Granicznej omawiają kwestie prowadzenia wspólnych działań pościgowych i blokujących, w tym pościgów transgranicznych, rodzajów dokumentów pobytowych, wiz, praw jazdy itp. państw trzecich i UE. Przedmiotem warsztatów są także kompetencje ustawowe służb bezpieczeństwa wewnętrznego podczas realizacji wspólnej służby w zakresie legitymowania obywateli RP, UE i pozostałych państw przebywających na terytorium Polski.

 

źródło: WSPol

źródło: WSPol

 

Warsztaty mają także na celu poszerzenie wiedzy zawodowej oraz doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy obejmujących problematykę realizacji wspólnych patroli Straży Granicznej i Policji w rejonach przygranicznych. W trakcie szkolenia przewidziano również wizytę studyjną w placówce Straży Granicznej w Gołdapi, połączoną z prezentacją sprzętu technicznego – m.in. optoelektroniki, transportu, uzbrojenia, łączności –  a także zaprezentowanie specyfiki funkcjonowania wieży obserwacyjnej oraz pojazdu obserwacyjnego w Placówce SG w Dubeninkach.

 

źródło: WSPol

źródło: WSPol

 

Warsztaty zostały zorganizowane przez Instytut Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Oddział  Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego oraz  Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

źródło: WSPol

 

 

Facebook