Najnowsze

Nabór do Straży Granicznej

źródło: Straż Graniczna

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej poszukuje kandydatów do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej (W-MOSG) ochrania lądową granicę Polski z Federacją Rosyjską na długości prawie 200 km. Zadania służbowe zapisane w ustawie o Straż Graniczna realizuje poprzez 11 Placówek W-MOSG.

Służba w SG daje możliwość:

  • służby w instytucji stojącej na straży przepisów prawa jako gwaranta ładu porządku publicznego,
  • rozwoju osobistego,
  • stabilizacji zawodowej,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych

SG oczekuje od kandydatów:

  • umiejętności współpracy w zespole,
  • zainteresowania tematyką bezpieczeństwa publicznego,
  • nastawienia na rozwój zawodowy,
  • komunikatywności,
  • kreatywności w działaniu.

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe.

Pierwszy etap rozpoczyna się od złożenia przez kandydata kompletnej dokumentacji, a następnie z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. Kandydat przechodzi badania psychologiczne i badania psychofizjologiczne.

 

źródło: Straż Graniczna

źródło: Straż Graniczna

 

Po pozytywnym zaliczeniu pierwszego etapu kandydat kierowany jest na drugi etap, który realizowany jest w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin lub Kętrzyn). Składa się on z testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej, testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego, testu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

źródło: Straż Graniczna

źródło: Straż Graniczna

 

Ponadto w ramach postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskuje poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oraz orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydane przez Rejonową Komisję Lekarską.

Kandydaci, którzy pozytywnie ukończą postępowanie kwalifikacyjne i uzyskają najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu zasilą szeregi Straży Granicznej.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Warmińsko–Mazurskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o osobiste zgłaszanie się w celu złożenia dokumentów wymienionych na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl w Wydziale Kadr i Szkolenia Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00–14.00.

Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl w zakładce Nabór do służby.

źródło: Straż Graniczna

Facebook