Training with Police officers

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy i KWP w Bydgoszczy spotkali się z obcokrajowcami, którzy na co dzień pracują na terenie miasta Bydgoszcz. Gospodarzem spotkania była firma ATOS.

Prelekcje przeprowadzone w całości w języku angielskim miały na celu przyswojenie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych, a także wskazanie słuchaczom drogi postępowania prawnego, gdy staną się ofiarą przestępstwa. Firma ATOS, wspólnie z bydgoską policją przygotowała ulotkę informacyjną, zawierającą algorytm postępowania oraz numery telefonów do służb alarmowych.

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

 

Dla pełniejszego zobrazowania tematyki funkcjonariusze wykorzystywali prezentacje multimedialne oraz demonstrowali sprzęt, który policjanci wykorzystują w codziennej służbie.

Funkcjonariusze mają nadzieję, że uczestnicy szkolenia czują się w naszym kraju bezpiecznie i w przyszłości nie będą musieli wykorzystywać informacji zdobytych w trakcie tych prelekcji.

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

Facebook