Trzeźwy kierowca – bezpieczna droga

źródło: Służba Więzienna

W polskich więzieniach przebywa duża grupa sprawców wypadków drogowych spowodowanych pod wpływem środków psychoaktywnych. Służba Więzienna prowadzi wobec nich specjalistyczne oddziaływania resocjalizacyjne.

Program dla skazanych za jazdę po użyciu alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu realizowany jest m.in. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. W ciągu 4 lat realizacji programu „Trzeźwy kierowca-bezpieczna droga” udział w nim wzięło udział 150 skazanych.

 

źródło: Służba Więzienna

źródło: Służba Więzienna

 

Taka sama liczba skazanych za jazdę pod wpływem środków psychoaktywnych przebywa obecnie w jednostce. Mimo, iż znaczna część z nich wzięła już udział w programie, to w dalszym ciągu są ogromne potrzeby prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych w tym zakresie.

W czym ma pomóc program?

Program nastawiony jest na zmianę sposobu zachowania i myślenia, tak aby sprzyjały one prawidłowemu funkcjonowaniu oraz unikaniu sytuacji związanych z piciem alkoholu lub zażywaniem środków psychoaktywnych w kontekście prowadzenia pojazdów. Ponadto skazani zwiększają świadomość działania tych środków na organizm, uczą się rozpoznawać oraz identyfikują u siebie tendencje do podejmowania zachowań ryzykownych. Osadzeni uczą się odpowiedzialności, mają okazję ćwiczyć asertywność na podstawie przygotowywanych i odgrywanych scenek. Program jest bardzo dobrze dostosowany do potrzeb konkretnej grupy skazanych, co w konsekwencji zwiększa szanse uniknięcia recydywy.

źródło: Służba Więzienna

Facebook