Rumuńskie małżeństwo handlowało ludźmi

źródło: Śląsko-Małopolski OSG

W Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu zapadł wyrok w sprawie o handel ludźmi, prowadzonej przez Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej.

Śledztwo prowadzone było przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. 

W 2010 roku funkcjonariusze z Zakopanego zwrócili uwagę na żebrzących cudzoziemców pochodzenia romskiego. Żebracy posługiwali się kserokopiami dokumentów tożsamości. Niejednokrotnie stan fizyczny tych osób wskazywał na to, że są bite i że mogą być ofiarami handlu ludźmi. Przypuszczenia potwierdziły się. Cudzoziemcy byli wykorzystywani, doznawali przemocy fizycznej i psychicznej, byli zastraszani, odebrano im dokumenty. Ponadto wskazywano im miejsca, w których musieli żebrać, a po zakończonym dniu odbierano im pieniądze. Ich oprawcy wyznaczali kwoty, jakie mają danego dnia zabrać, a w przypadku niewywiązania się z określonego limitu dziennego wobec nich stosowana była przemoc fizyczna.

Funkcjonariusze Straży Granicznej w trakcie prowadzenia tego śledztwa zidentyfikowali na terenie całej Polski kilkadziesiąt ofiar, które objęte zostały programem wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi. Ujawniono również przestępstwa fałszerstw dokumentów tożsamości, pobić, porwań, gwałtów i wiele innych przestępstw świadczących o bezwzględności przestępców wobec swych ofiar. Podjęto szeroką współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi organami ścigania.

Na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, dzięki pomocy rumuńskich służb, podejrzanych udało się zatrzymać na terytorium Rumunii. Rumuńskie małżeństwo pochodzenia romskiego ze zmuszania do żebrania uczyniło sobie dochodowy interes. Przestępcy werbowali na terytorium Rumunii i innych krajów UE ludzi często nieporadnych życiowo, bezrobotnych, z widocznym kalectwem. Kusząc łatwym zarobkiem, wywozili ich do Polski oraz innych krajów UE i tam zmuszali do żebrania.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z 22 lutego skazał obywateli Rumunii na karę 4 lat i 3 miesięcy oraz 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzekł przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa.

źródło: Straż Graniczna

Facebook