Kryptonim Góry-16

źródło: Bieszczadzki OSG

W dniach 17-26 lutego br. sześciu funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz dwóch funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG uczestniczyło w ćwiczeniach pod kryptonimem Góry-16, zorganizowanych przez Akademię Obrony Narodowej.

Celem ćwiczeń było doskonalenie planowania i organizowania działań bojowych w terenie górzystym oraz działań w czasie powstania kryzysu w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W trakcie ćwiczeń funkcjonariusze Straży Granicznej występowali w roli rozjemców–mentorów oraz oficerów łącznikowych, zlokalizowanych  m.in. w sztabach ćwiczących grup.

 

źródło: Bieszczadzki OSG

źródło: Bieszczadzki OSG

 

Głównym zadaniem pierwszej części ćwiczenia (realizowanego w garnizonach w Rembertowie i Rzeszowie) było zaplanowanie obrony rejonu położonego na styku Bieszczad i Beskidu Niskiego, a także współpraca ćwiczących pododdziałów ze Strażą Graniczną  w rejonie przygranicznym.

 

źródło: Bieszczadzki OSG

źródło: Bieszczadzki OSG

 

Kolejny etap taktycznego ćwiczenia był realizowany w Bieszczadach. Ćwiczący mieli okazję zapoznać się ze specyfiką służby funkcjonariuszy SG w bieszczadzkich Placówkach w Czarnej Górnej i Stuposianach, a także z realizacją zadań na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Krościenku-Smolnicy.

źródło: Straż Graniczna

Facebook