Kurs dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych

źródło: KGP

21.03 br. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedził insp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji. Głównym celem wizyty komendanta było otwarcie kursu specjalistycznego dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych prowadzonych w ramach operacji policyjnych.

Dowódcy podoperacji antyterrorystycznych, dla których przewidziany jest otwarty właśnie kurs specjalistyczny, będą odpowiadać za planowanie, przygotowanie i realizację działań bojowych w przypadku ich prowadzenia. To jeden z elementów szkolenia przygotowujący Policję do przeprowadzenia i zabezpieczenia organizowanych w tym roku w Polsce Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO. Szkolenie skorelowane jest z zadaniami nałożonymi i przewidzianymi do realizacji przez jednostki i komórki antyterrorystyczne w Narodowym Programie Antyterrorystycznym.

Program kursu

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Przewidziano w nim między innymi ćwiczenia związane ze zunifikowaniem systemu dowodzenia w trakcie tego typu przedsięwzięć. Program przygotowali i realizują funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W pilotażowej, pierwszej edycji kursu, uczestniczą dowódcy i kierownicy samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, a także sekcji antyterrorystycznych komend wojewódzkich Policji.

 

źródło: KGP

Facebook