Medycyna Pola Walki

źródło: KWP w Poznaniu

W poznańskim Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji po raz kolejny zorganizowano seminarium z zakresu Ratownictwa Taktycznego (Medycyny Pola Walki) w oparciu o międzynarodowe wytyczne TECC oraz TCCC.

W zajęciach oprócz funkcjonariuszy SPAP Poznań brali udział również policjanci Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA), SPAP Wrocław, Oddziału Prewencji Policji (OPP) Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz zespół medyczny Oddziału Prewencji Policji KWP w Poznaniu.

 

źródło: KWP w Poznaniu

źródło: KWP w Poznaniu

 

Szkolenie odbyło się w ramach przygotowania operatorów jednostek antyterrorystycznych do organizowanych w tym roku Światowych Dni Młodzieży, zaplanowanych na lipiec 2016 roku w Małopolsce.

 

źródło: KWP w Poznaniu

źródło: KWP w Poznaniu

Policjanci uczyli się udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, ratowników medycznych i funkcjonariuszy policji. Ćwiczący realizowali zadania i stacje ćwiczeniowe w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, na terenie SPAP Poznań oraz na strzelnicy policyjnej. Ponadto policjanci przećwiczyli czynności ratownicze wobec poszkodowanych lekarza i pielęgniarki znajdujących się w Wojewódzkim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.

źródło: KWP w Poznaniu

źródło: KWP w Poznaniu

Policjanci wzięli udział w pozorowanym zdarzeniu „active shooter”, które polegało na wtargnięciu do budynku użyteczności publicznej uzbrojonego sprawcy, który przetrzymywał i ranił 10 osób. Zadaniem funkcjonariuszy było przeprowadzenie operacji związanej z obezwładnieniem napastników oraz uwolnieniem zakładników. Istotnym aspektem ćwiczenia było udzielenie pomocy osobom w strefie niebezpiecznej. Ćwiczenia odbyły się w budynkach znajdujących się na terenie Wojewódzkie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
źródło: KWP w Poznaniu

Facebook