Szkolenie Inspektoratu Transportu Drogowego

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

15.03 instruktorzy Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, przeprowadzili warsztaty szkoleniowe dla Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Podczas doskonalenia zawodowego inspektorzy ITD ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy (w tym tamowanie krwotoków), prowadzenie resuscytacji z wykorzystaniem AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego, postępowanie z pacjentem urazowym, oraz strzelanie szybkie i sytuacyjne.

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

 

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać elementy taktyki i technik interwencji oraz samoobrony. Były to już trzecie warsztaty szkoleniowe prowadzone dla inspektorów ITD w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

 

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

Facebook