Najnowsze

Wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy

źródło: Nadodrzański OSG

W dniach 19-21.04.br. odbyły się ćwiczenia, w których uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału SG, Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu SW w Poznaniu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Podczas ćwiczeń funkcjonariusze podnosili swoje kompetencje zawodowe w zakresie prowadzenia działań specjalnych, konwojowania osób szczególnie niebezpiecznych, a także ćwiczyli techniki interwencji w obiektach zurbanizowanych.

źródło: Nadodrzański OSG

 

Szkolenie było realizowane na strzelnicy w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim, na strzelnicy w Bieżycach oraz w Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym w Wędrzynie. Ćwiczenia prowadzili instruktorzy WZD NoOSG i SPAT KWP w Poznaniu. Na poligonie w Wędrzynie szkolili się również minerzy–pirotechnicy Zespołu Interwencji Specjalnych PSG w Poznaniu–Ławicy oraz strażacy z wielkopolskiego modułu CBRN (z jednostek ratowniczo–gaśniczych w Poznaniu, Pile, Pleszewie, Turku, Lesznie i z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu).

 

źródło: Nadodrzański OSG

źródło: Nadodrzański OSG

 

Podczas ćwiczeń realizowano zadania z zakresu rozpoznania i neutralizacji urządzeń wybuchowych w warunkach zagrożenia chemicznego przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu obu formacji.Celem szkolenia było między innymi ujednolicenie procedur zespołów pirotechnicznych Straży Granicznej i ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej.

źródło: Nadodrzański OSG

źródło: Nadodrzański OSG

 

Wojewódzki moduł CBRN Państwowej Straży Pożarnej jest zespołem składającym z wyspecjalizowanych grup ratownictwa chemicznego wielkopolskich terenowych jednostek PSP. Są one wyposażone w specjalistyczny sprzęt, który pozwala na kompleksowe zabezpieczenie działań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych w sytuacjach wystąpienia zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego w różnych warunkach.

źródło: Straż Graniczna

Facebook