Żandarmi uczą się od policjantów

źródło: Policja

W słupskiej Szkole Policji żandarmi podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie kierowania ruchem drogowym oraz zapobiegania przemocy.

W toku zajęć prezentowane są między innymi charakterystyki ofiar przemocy, sprawców przemocy oraz charakterystyki zachowania się sprawców. Zwracana jest również uwaga na zadania wielu instytucji państwowych realizujących swoje obowiązki względem procesów przemocy w rodzinie i wzajemnych wspólnych interdyscyplinarnych zakresów niesienia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

źródło: Policja

źródło: Policja

Na kursach przedstawiciele ŻW doskonalą swoje umiejętności i wiedzę w obszarze realizacji czynności związanych ze zdarzeniami drogowymi. Żandarmi podnoszą swoje umiejętności z przeprowadzania czynności kryminalistycznych na miejscu wypadku drogowego, kwalifikacji prawnych oraz interpretacji wykroczeń dotyczących bezpieczeństwa i porządku w komunikacji.
W trakcie poprzednich edycji szkoleń żandarmi szkolili się z podejmowania interwencji wobec osób agresywnych i niebezpiecznych.

źródło: Policja

źródło: Policja

Obecność żołnierzy żandarmerii na policyjnych kursach to efekt współpracy pomiędzy słupską Szkołą Policji i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Wzajemne kontakty trwają już kilka lat. Policyjni wykładowcy kilkakrotnie gościli już w Mińsku Mazowieckim, gdzie prowadzili szkolenia między innymi dla żandarmów z Oddziału Specjalnego z zakresu posługiwania się i wykorzystania podczas interwencji pałki służbowej TONFA.

 

źródło: Policja

Facebook