Zespoły medyczne policji

źródło: WSPol

26 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęły się warsztaty pn. „Przygotowanie zespołów medycznych Policji do zabezpieczenia operacji policyjnych”.

Celem warsztatów jest podniesienie poziomu umiejętności udzielania pomocy medycznej przez funkcjonariuszy Policji w trakcie operacji policyjnych związanych z zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce.

źródło: WSPol

źródło: WSPol

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonała Pani insp. dr Danuta Bukowiecka – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol, która podkreśliła ważną rolę jaką pełnią policyjni ratownicy, zwłaszcza podczas zabezpieczeń imprez masowych. Uzyskana podczas warsztatów wiedza i umiejętności przydadzą się funkcjonariuszom również w procesie szkoleniowym w jednostkach macierzystych.

W przedsięwzięciu biorą udział policjanci pełniący służbę w zespołach medycznych Oddziałów i Pododdziałów Prewencji Policji, policyjni antyterroryści, a także nauczyciele jednostek szkoleniowych Policji zajmujących się tematyką ratownictwa medycznego.

 

źródło: WSPol Szczytno

Facebook