Szkolenie funkcjonariuszy z Bałkanów

źródło: Centrum Szkolenia SG

Od 3 do 9 kwietnia wykładowcy z Zakładu Granicznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie przebywali w Chorwacji, gdzie prowadzili szkolenie „Organizacja kontroli osób i pojazdów podczas blokad dróg” w ramach Programu EXBS (Kontrola transportu i bezpieczeństwo granic).

W szkoleniu uczestniczyło 15 funkcjonariuszy Policji Granicznej oraz Służby Celnej: Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji. Szkolenie zrealizowane w Akademii Policji Republiki Chorwacji zostało zorganizowane przez Ambasadę USA w Zagrzebiu.

źródło: Centrum Szkolenia SG

źródło: Centrum Szkolenia SG

Podczas zajęć teoretycznych wykładowcy z Centrum Szkolenia SG przedstawili uczestnikom podstawy prawne i taktyczne aspekty prowadzenia pościgów i blokad dróg w realiach polskich. Ponadto omówili zasady kontroli i przeszukania pojazdów, użycie broni i środków przymusu bezpośredniego w określonych sytuacjach. Podnoszono także kwestię stosowania procedur UE i Kodeksu Granicznego Schengen przez Straż Graniczną.

źródło: Centrum Szkolenia SG

źródło: Centrum Szkolenia SG

 

Ćwiczenia praktyczne z zakresu planowania, dowodzenia i realizacji posterunków blokadowych prowadzone były na autodromie będącym bazą szkoleniową Akademii w Zagrzebiu.

 

źródło: KGSG

Facebook