Najnowsze

Wydział do Zwalczania Aktów Terroru – szkolenie specjalistyczne

źródło: policja, WZAT

Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji przekazali swoją wiedzę i doświadczenie słuchaczom kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki organizowanego przez Szkołę Policji w Pile.

Nad całością zajęć teoretycznych i praktycznych czuwali praktycy z wieloletnim stażem służby: ekspert pirotechnik – funkcjonariusz z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, ekspert z zakresu badań fizykochemicznych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu i  asystenci Zespołu Minersko – Pirotechnicznego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu.

 

źródło: policja, WZAT

źródło: policja, WZAT

 

Technicy kryminalistyki mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z oddziaływaniem materiałów wybuchowych na różne przedmioty i poznać zasady  oględzin w miejscu  wybuchu oraz etapy prowadzenia śledztwa w tym zakresie. Funkcjonariusze CBŚP udostępnili specjalistyczne wyposażenie podczas ćwiczeń praktycznych, nadzorowali czynności prowadzonych czynności na miejscu wybuchu i przy okazji przetrenowali własne procedury podczas oględzin po zamachu terrorystycznym.

 

źródło: policja, WZAT

źródło: policja, WZAT

 

Słuchacze wykazali ponadprzeciętne zaangażowanie, co doprowadziło do ujawnienia i zabezpieczenia bardzo dużej ilości śladów kryminalistycznych. Ślady te przyczyniły się do zidentyfikowania terrorystów, a prawidłowo zebrany i zabezpieczony materiał dowodowy stanowić będzie niepodważalny argument w dalszym postępowaniu karnym.

 

 

Uświadomienie funkcjonariuszy, jakimi możliwościami operacyjno – technicznymi dysponuje Wydział do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, pozwolą skutecznie reagować na zagrożenie aktami terroru przez poszczególne zespoły ATK w sytuacji ich wystąpienia.

 

źródło: policja, WZAT

Facebook