Wspólne szkolenia Straży Granicznej z żołnierzami

źródło: Bieszczadzki OSG

Na terenie służbowej odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału SG w dniach od 19 do 21 i od 25 do 28 kwietnia przeprowadzono dwanaście wspólnych szkoleń w ramach współpracy funkcjonariuszy BiOSG z żołnierzami 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

W ćwiczeniach „Patrolowanie w strefie nadgranicznej z Siłami Zbrojnymi RP na poziomie współdziałania z Komendantami Placówek SG” udział wzięło łącznie 254 żołnierzy i 79 funkcjonariuszy z Placówek Straży Granicznej w: Horyńcu-Zdroju, Czarnej Górnej, Lubaczowie, Hermanowicach, Medyce, Huwnikach, Wojtkowej, Krościenku, Ustrzykach Górnych i Korczowej.

źródło: Bieszczadzki OSG

źródło: Bieszczadzki OSG

W części teoretycznej szkolenia omówiono charakterystykę poszczególnych odcinków granicy polsko-ukraińskiej, strefy nadgranicznej oraz występujące tam zagrożenia związane z przestępczością graniczną. Ponadto zapoznano żołnierzy z uprawnieniami, jakie przysługują żołnierzom Sił Zbrojnych RP przy wykonywaniu zadań służbowych podczas wspierania działań Straży Granicznej.

źródło: Bieszczadzki OSG

źródło: Bieszczadzki OSG

Część praktyczna obejmowała wspólne patrole piesze i drogowe na terenach przygranicznych oraz prowadzenie działań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Ciekawym doświadczeniem dla żołnierzy były działania związane z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej,  kiedy to uczestnicy szkolenia musieli działać wykorzystując urządzenia GPS, mapy, pojazdy obserwacyjne i terenowe oraz przenośny sprzęt obserwacyjny, będący na wyposażeniu Straży Granicznej.

 

źródło: KGSG

Facebook