Akcja grupy szturmowej

źródło: Policja

W dniach 4-6.05.br w Przemyślu zrealizowano wspólne ćwiczenia policjantów, strażników granicznych i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Szkolenie panelowe dotyczyło współdziałania służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa w strefie przygranicznej. Na szkolenia przybyli eksperci, którzy dzielili się swoją wiedzą z zakresu zadań realizowanych przez poszczególne służby oraz zasad współdziałania w przypadku konieczności podjęcia działań związanych z zagrożeniem terrorystycznym.

źródło: Policja

źródło: Policja

Szkolenie miało związek z doskonaleniem współpracy służb i optymalizację jej skuteczności w czasie działań związanych ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, a także realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym przez patrole składające się z funkcjonariuszy różnych służb. Oprócz zajęć teoretycznych odbył się pokaz sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy uczestniczących służb.


Funkcjonariusze przećwiczyli swoje umiejętności w warunkach zainscenizowanego zdarzenia. Scenariusz przewidywał, że podczas przejazdu pociągiem zostaną zidentyfikowane osoby, które mogą posiadać niebezpieczne dla podróżnych urządzenia. Wezwani na miejsce funkcjonariusze z grup realizacyjnych Policji, Straży Granicznej i SOK zorganizowali działania i podczas interwencji zneutralizowali zagrożenie.
Nad przebiegiem szkolenia czuwali: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Zbigniew Sowa, Komendant Miejski Policji w Przemyślu mł. insp. Wojciech Kiełtyka, a także płk dr Piotr Patla – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu Jerzy Brodowski.

 

źródło: Policja

Facebook