Góral dochodzeniowo-śledczy

źródło: Szkoła Policji w Pile

Jednym ze słuchaczy kursu specjalistycznego dla policjantów zajmujących się pracą dochodzeniowo-śledczą był st.post. Maciej Chowaniec. Jak się okazuje człowiek nietuzinkowy, zaangażowany w działalność samorządu szkolnego oraz pracę wolontariacką. 17.05.br. Komendant Szkoły ds. dydaktycznych insp. Piotr Gaca wręczył funkcjonariuszowi wyróżnienie oraz upominek. Przypomnijmy st.post. Maciej Chowaniec wziął udział w zorganizowanym przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas w Pile, koncercie charytatywnym w galerii VIVO „O radość wielkanocną osób niepełnosprawnych” podczas którego zagrał na trąbce kilka góralskich utworów.

źródło: Szkoła Policji w Pile

źródło: Szkoła Policji w Pile

 

Niemniej ważne były także spotkania organizowane dla najmłodszych przedszkolaków umożliwiające najmłodszym kontakt z góralską kulturą. Ponadto wolontariusz wziął udział w XXX Jubileuszowym Zlocie Aktywu Turystycznego Resortu Spraw Wewnętrznych wzbogacając swoim występem uroczystą galę, która odbyła się w auli Szkoły Policji w Pile. Za tego typu działania, a także za umiejętność godzenia obowiązków służbowych i realizacji własnych zamierzeń z chęcią niesienia pomocy innym st. post. Maciej Chowaniec otrzymał gratulacje i podziękowania.

źródło: Szkoła Policji w Pile

Facebook