Posługiwanie się bronią i walka w bliskim kontakcie

źródło: WSOWL

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyły się zajęcia instruktorsko-metodyczne na temat: „Ewolucja technik posługiwania się bronią oraz walki w bliskim kontakcie, w odniesieniu do współczesnych wymogów pola walki”.

źródło: WSOWL

źródło: WSOWL

W związku z koniecznością wprowadzania zmian w realizowanych przez WSOWL programów szkolenia wynikających z dzisiejszych zagrożeń, do Uczelni zaproszono komandora podporucznika Włodzimierza Kopcia. Jest on uznanym specjalistą z zakresu walki w bliskim kontakcie oraz autorem popularnych opracowań, jak np.: „Podręcznik metodyczny do programu walki w bliskim kontakcie dla żołnierzy sił zbrojnych RP” oraz „Podręcznik metodyczny do walki i bezpiecznego posługiwania się bronią”. Zajęcia zorganizował Kierownik Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań ppłk dr Radosław Szymankiewicz, odpowiedzialny za przebieg całości szkolenia.

źródło: WSOWL

źródło: WSOWL

Komandor Kopeć w swoim wystąpieniu zawarł podstawowe założenia walki w bliskim kontakcie oraz przedstawił zasadność wprowadzenia zmian programowych. Po części teoretycznej przeprowadzono zajęcia pokazowe, które zawierały wybrane elementy szkolenia walki w bliskim kontakcie: walki wręcz, techniki i taktyki interwencji oraz bezpiecznego posługiwania się bronią.
Celem zajęć było zapoznanie kadry i podchorążych Uczelni z i metodyką i technikami szkolenia walki w bliskim kontakcie i bezpiecznego posługiwania się bronią, a także wypracowanie wstępnej koncepcji nowej komórki szkoleniowej, która miałby zajmować się powyższą problematyką. Tego typu działania wpisują się w poszukiwanie przez WSOWL nowoczesnych form szkoleniowych, które pozwalają przyszłym oficerom lepiej funkcjonować na współczesnym polu walki.

źródło: WSOWL

Facebook