Szkolenia czworonogów i ich przewodników

źródło: Służba Więzienna

W Antoninie i Przygodzicach, Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych zorganizował szkolenie doskonalące dla przewodników psów specjalnych i służbowych.

źródło: Służba więzienna

źródło: Służba więzienna

 

Celem szkolenia była wymiana doświadczeń pomiędzy przewodnikami z różnych służb mundurowych oraz ćwiczenia praktyczne z udziałem czworonogów. W szkoleniu udział wzięli żołnierze, funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Ochrony Kolei oraz Straży Miejskiej. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów z PZIiPPS oraz instruktorów służb mundurowych Polski i Słowacji. Aktywnie uczestniczyli w nich również funkcjonariusze – przewodnicy psów z jednostek poznańskiego inspektoratu Służby Więziennej : Szamotuł, Poznania, Ostrowa Wlkp., Koziegłów i Krzywańca. W charakterze koordynatora w szkoleniu wziął udział por. Wojciech Dziuba – specjalista OISW w Poznaniu. Podczas podsumowania zajęć, instruktorzy podkreślali duże zaangażowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej  w przebieg ćwiczeń  oraz wysoki poziom wyszkolenia psów specjalnych.

źródło: Służba Więzienna

 

Facebook