Wymiana doświadczenia strzeleckiego

źródło: Policja Śląska

13.05.br. w Raciborzu odbyła się III edycja międzynarodowych konsultacji instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. Goście przyjechali na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu mł. insp.  Łukasza Krebsa i instruktorów z raciborskiej komendy. Na szkolenie zaproszono instruktorów reprezentujących różne formacje takie, jak: Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Katowicach, Służba Więzienna i CBŚ oraz policjanci garnizonu śląskiego. Nie zabrakło policjantów reprezentujący Komendę z Opawy, członków  Fundacji „Szturman” oraz firmy szkoleniowej „Qlms,” zrzeszającej w swoich szeregach żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy służyli lub aktualnie służą w jednostkach specjalnych.

źródło: Policja Śląska

źródło: Policja Śląska

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu podinsp. Paweł Kopernik również brał czynny udział w ćwiczeniach. Towarzyszyli mu raciborscy instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego wraz z szefem Regionu IPA w Raciborzu – asp. szt. Eugeniuszem Koselem. Celem spotkania było utrwalenie poznanych już w dwóch edycjach szkolenia technik strzeleckich, dalsza wymianę doświadczeń a także zapoznanie się z nowinkami w dziedzinach taktyki i technik strzeleckich oraz wyposażenia. W trakcie szkolenia mundurowi przećwiczyli strzelanie z pojazdu, pokonanie przeszkody drzwi oraz wymienili się doświadczeniami zawodowymi związanymi z użyciem broni.

źródło: Policja Śląska

Facebook