Ćwiczenia kontrterrorystyczne o charakterze międzynarodowym

źródło: KGP

Policjanci z jednostek specjalnych z Polski w ramach Centralnego Odwodu Antyterrorystycznego Komendanta Głównego Policji, specjalne jednostki interwencyjne z różnych krajów europejskich, w tym Słowacji, Słowenii, Czech, Szwajcarii, Rumunii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Estonii i Belgii, żołnierze z Jednostki Wojskowej GROM oraz policjanci z Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji wzięli udział w ćwiczeniach, które miały miejsce w centrum handlowym Złote Tarasy, wieżowcu i warszawskim metrze. Ćwiczeniami dowodził Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.

6.06.br. oficjalnie rozpoczęto manewry, w których udział wzięli Podsekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Zdzikot i zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach. W tym dniu zawiązano sztab, w którym to podczas przeprowadzanych symulacji zapadały decyzje co do odpowiedniego rozmieszczania sił i środków.

Ćwiczenia obejmowały się w bardzo realistycznych warunkach. W związku z potwierdzonymi informacjami o skali zagrożenia, jakie spowodowali terroryści w centrum handlowym „Złote Tarasy”, w wieżowcu oraz w metrze, strona polska w ramach międzynarodowej współpracy wystąpiła o wsparcie w siłowym rozwiązaniu incydentu do policyjnych jednostek interwencyjnych z innych państw.

źródło: KGP

źródło: KGP

Według pierwszych założeń do treningu terroryści zaatakowali centrum handlowe „Złote Tarasy” i pobliski wieżowiec. Zabili i ranili wiele osób, wzięli również zakładników. Do działań skierowano policyjnych antyterrorystów z BOA KGP, z Polski i z jednostek kontrterrorystycznych innych państw. Budynek zajęty przez terrorystów został otoczony przez funkcjonariuszy, nad budynkiem cały czas krążyły policyjne śmigłowce. Wystawiono zespół do szturmu natychmiastowego i podjęto negocjacje z terrorystami. Duża liczba zakładników i brak postępu w negocjacjach sprawiły, że sztab operacji rozpoczął przygotowania do siłowego rozwiązania sytuacji kryzysowej.

źródło: KGP

źródło: KGP

Drugi etap ćwiczeń przeprowadzonych w symulowanych warunkach odbył się 8.06.br. Tym razem terroryści dokonali ataku w środkach komunikacji miejskiej i uwięzili dużą liczbę zakładników w wagonach metra. Kilku zakładnikom poprzez numer alarmowy udało się powiadomić służby, a skierowane na miejsce policyjne siły wraz funkcjonariuszami służby ochrony metra rozpoczęły ewakuację wszystkich osób znajdujących się w metrze i w jego pobliżu. Kilka osób zostało uwolnionych, jednak po jakimś czasie negocjacje stanęły w miejscu. Wtedy to zapadła decyzja o wejściu do metra i uwolnieniu zakładników. Policjanci szybko i sprawnie przystąpili do szturmu, obezwładniając terrorystów i ewakuując uwolnionych zakładników.

Podczas działań szturmowych w przeprowadzonych dwóch epizodach zginęło kilku funkcjonariuszy, a kilku zakładników i policjantów zostało rannych. Pomocy poszkodowanym udzielał zespół medyczny Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, segregując rannych w zależności od stopnia obrażeń. Dzięki temu sprawnie przeprowadzono działania ratunkowe.

W każdym z dwóch epizodów brało udział około 400 pozorantów i ponad 230 funkcjonariuszy.

Celem ćwiczeń policyjnych grup specjalnych było przekonanie się o sprawnej koordynacji międzynarodowych działań w warunkach bojowych, sprawdzenie w praktyce, jak działa przyjęta taktyka i komunikacja pomiędzy oddziałami z różnych krajów. Ważnym elementem ćwiczeń było zaplanowanie szturmów i koordynacji działań funkcjonariuszy przeprowadzonych jednocześnie w dwóch miejscach. Działania odbywały się jednocześnie w języku polskim i  angielskim.

źródło: KGP

Facebook