Rola przełożonego w rozwiązywaniu konfliktów w policji

źródło: WSPol

7 czerwca 2016 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się warsztaty skierowane do kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie „Zarządzanie konfliktami. Rola przełożonego w rozwiązywaniu konfliktów”. Było to już kolejne szkolenie przeprowadzone przez nadkom. Agnieszkę Bonus-Dzięgo i podinsp. Izabelę Wiciak – psychologów, nauczycieli akademickich z Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Administracji WSPol.

Podczas szkolenia zwrócono uwagę na najczęstsze przyczyny konfliktów interpersonalnych w organizacji. Co więcej, na bazie konkretnych trudnych sytuacji omówiono sposoby reagowania i metody ich rozwiązywania. Szczególną uwagę zwrócono na rolę przełożonego w rozwiązywaniu konfliktów w Policji.

Warsztaty są efektem owocnej współpracy między Wyższą Szkołą Policji a Komendą Powiatową Policji w Szczytnie. Szkolenie pt. Zarządzanie konfliktami. Rola przełożonego w rozwiązywaniu konfliktów są kolejnym etapem z cyklu spotkań z kadrą zarządzającą szczycieńską komendą Policji. Pierwsze spotkanie poświęcone było problematyce zarządzania stresem w Policji. Kolejne szkolenie dotyczyć będzie kompetencji kierowniczych.

źródło: WSPol

Facebook