Goście z Afryki i Europy odwiedzili słupską Szkołę Policji

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Młodzi pielgrzymi z Afryki i Europy, którzy przyjechali do Polski na Światowe Dni Młodzieży gościli z wizytą w słupskiej Szkole Policji. Jak się okazało dla ponad setki pielgrzymów policyjna szkoła była pierwszym punktem wizyty po przyjeździe do naszego kraju.

Goście z Sierra Leone oraz ze Szwajcarii rozpoczęli wizytę od uczestnictwa w porannym ogólnoszkolnym apelu. Jak podkreślali pielgrzymi sposób szkolenia nowych kadr policyjnych, a także infrastruktura do tego wykorzystywana w Słupsku stoi na bardzo wysokim poziomie. Goście mogli zobaczyć fragmenty zajęć z taktyki interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy. Zwiedzili także szkolny Komisariat.

W ramach krótkiej prezentacji udzielania pierwszej pomocy pielgrzymi z Sierra Leone zaskoczyli wszystkich umiejętnościami prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pobyt w polskiej policyjnej szkole był dla pielgrzymów bardzo interesujący, choć jak sami podkreślali, należałoby poświęcić cały dzień, aby móc przynajmniej w części zapoznać się z kształceniem nowych polskich policyjnych kadr.
Wizyta pielgrzymów nie jest jedynym akcentem Światowych Dni Młodzieży w słupskiej Szkole Policji. W minioną środę zakończyła się seria szkoleń doskonalących dla policjantów służb kryminalnych, którzy pełnić będą służbę podczas Światowych Dni Młodzieży. Udział w zajęciach wzięło łącznie ponad pół tysiąca funkcjonariuszy.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook