Techniki skaningu laserowego w służbie kryminalistyki

źródło: Szkoła Policji w Pile

Na mocy porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Politechniką Śląską, a Szkołą Policji w Pile, rozpoczęto w tym miesiącu współpracę w ramach projektu pt. Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i procesów wykrywczych na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych technik pomiarowych.

źródło: Szkoła Policji w Pile

źródło: Szkoła Policji w Pile

Politechnikę Śląską w tym przedsięwzięciu reprezentuje Katedra Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, kierowana przez prof. dr. hab. Tadeusza Wieczorka, natomiast Szkołę Policji w Pile Zakład Służby Kryminalnej, dowodzony przez mł. insp. Marzenę Brzozowską. W ramach pierwszych wspólnych działań przez kilka dni, wraz z kilkoma przedstawicielami najważniejszych w Polsce i na świecie producentów skanerów 3D, testowano i sprawdzano możliwości tego typu urządzeń na miejscach symulowanych zdarzeń o charakterze kryminalnym (w pomieszczeniu i terenie otwartym). Poza scenami miejsc zdarzeń, przygotowanymi przez nauczycieli ZSK podkom. Pawła Leśniewskiego i st. asp. Marcina Mańczaka, określano potencjał skanerów 3D w zakresie utrwalania obrazowego i wymiarowania wybranych rodzajów śladów kryminalistycznych oraz możliwości pracy urządzeń w trudnych warunkach oświetleniowych.

źródło: Szkoła Policji w Pile

źródło: Szkoła Policji w Pile

Wybór dokonany przez przedstawicieli Politechniki Śląskiej do współpracy ze Szkołą Policji w Pile nie był przypadkowy, lecz wynikał z pionierskich dokonań w zakresie wykorzystania skanowania 3D w ramach kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia i związanych z tym prekursorskich publikacji powstałych pod przewodnictwem podinsp. Leszka Koźmińskiego, zastępcy kierownika Zakładu Służby Kryminalnej. Do najważniejszych należy zaliczyć m.in. „Wykorzystanie możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania” oraz powstały w ramach innego projektu badawczo-rozwojowego Nowoczesne technologie w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne referat zatytułowany „Praktyczne możliwości nowoczesnych technik pomiarowych (2D i 3D) podczas oględzin miejsc zdarzeń oraz ich wykorzystanie w dalszym procesie wykrywczym w perspektywie korzyści i ograniczeń prawnoprocesowych”. Wyniki wspólnych działań badawczych wraz z rekomendacjami zostaną przekazane po zakończeniu projektu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

źródło: Szkoła Policji w Pile

Facebook