Interpol Major Event Support Team

źródło: BMWP KGP

W trakcie trwania Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży oficerowie policji zagranicznych oddelegowani do Interpolu wykonywali zadania związane z przygotowaniem oraz koordynacją działań, mających na celu zabezpieczenie imprez masowych. Członkowie grupy IMEST (Interpol Major Event Support Team) posiadali bezpośredni dostęp do najważniejszych zasobów Interpolu jakimi są międzynarodowe bazy danych, administrowane przez Sekretariat Generalny w Lyonie, w tym Nominal – osoby poszukiwane, SLTD – skradzione i zagubione dokumenty podróży, SMV – skradzione pojazdy silnikowe oraz SAD – skradzione dokumenty administracyjne. W razie potrzeby byli również gotowi wspierać i koordynować międzynarodową wymianę informacji kanałem Interpolu ze wszystkimi 190 państwami członkowskimi Organizacji.

Przedstawiciele Interpolu przybyli do Polski na specjalne zaproszenie Komendanta Głównego Policji. W przeszłości grupy IMEST wspierały polską Policję w zabezpieczeniu takich wydarzeń jak Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych w 2010 roku, EURO 2012 czy Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w 2013 roku. 1 sierpnia podziękowania za służbę w PCD dla przedstawicieli Interpolu złożyła Pani insp. Anna Rosół – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

źródło: BMWP KGP

Facebook