Najnowsze

Osadzeni poznają historię i tradycje narodu polskiego

źródło: Służba Więzienna

W Areszcie Śledczym w Płońsku powstał program aktywizacji kulturowej „Historia mojej ojczyzny”, którego celem jest rozbudzanie wśród osadzonych zainteresowań związanych z historią, kulturą i tradycją narodu polskiego. Według zamierzeń program ma być lekcją patriotyzmu, tolerancji, humanizmu i poświęcenia dla wyższych celów. Przyczyni się do nabycia przez więźniów umiejętności i wiedzy pomocnej również do rozwijania zachowań pozwalających na wyjście z marginalizacji w życiu społecznym.

źródło: Służba Więzienna

źródło: Służba Więzienna

Na pierwszą lekcję historii osadzeni udali się do kompleksu zabytkowego Muzeum w Nieborowie i Ogrodów Arkadii, gdzie mogli podziwiać unikatowe kolekcje i piękne zbiory m.in. rzeźby, obrazów, grafiki, porcelany, mebli czy tkanin zgromadzonych przez rodzinę Radziwiłów. Przewodnik wprowadził zwiedzających w historię zabytkowego kompleksu oraz opowiedział o ofiarności i wielkim  patriotyzmie właścicieli w ratowaniu dobytku rodzinnego, który obecnie stanowi znakomitą część dziedzictwa narodowego. Więźniowie mogli zadawać dodatkowe pytania, celem pogłębienia wiedzy na temat tradycji czy kultury z tamtej epoki.

Rolą prowadzonych w ramach programu ,,Historia mojej ojczyzny” oddziaływań penitencjarnych jest stworzenie mechanizmu motywacji pobudzającego do aktywności, w ramach której skazani mogą sami uczestniczyć w organizowaniu i prowadzeniu zajęć. Oddziaływanie na skazanych poprzez historię i kulturę stanowi istotny element pracy resocjalizacyjnej.

źródło: Służba Więzienna

Facebook