Ćwiczenia „TARCZA 16”

źródło: KWP Gorzów Wlkp.

18.09.br. ponad 1500 osób, planowanych jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, uczestniczyło w ćwiczeniu pod kryptonimem „TARCZA 16”.

Punktualnie o godzinie siódmej rano w 74 wytypowanych jednostkach Policji kraju rozpoczęły się ćwiczenia obronne. To największe tego typu ćwiczenia w powojennej historii Policji, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Inicjatorem i koordynatorem całość działań był Główny Sztab Policji KGP przy wsparciu Biura Finansów i Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji. Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki oraz uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Ponadto zostali zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi, warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Uczestnicy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

W przedsięwzięciu uczestniczyli obserwatorzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego  Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek organizacyjnych Policji.

Pierwsze ćwiczenie w Policji o podobnej formule, pod kryptonimem „WZMOCNIENIE 14”,  odbyło się w połowie września 2014 r. w Szkole Policji w Słupsku. Wówczas podczas 2-dniowego przedsięwzięcia sprawdzono wypracowane procedury powoływania rezerw osobowych, odbyły się też zajęcia i pokazy. W ubiegłym roku przeprowadzono podobne ćwiczenia pod kryptonimem „Obronność 15”, które zostały zorganizowane przez komendy wojewódzkie Policji i szkoły Policji na terenie całej Polski.

źródło: KGP. KWP Gorzów Wlkp.

Facebook