Kryptonim „CARS”

źródło: KGP

Polska Policja uczestniczyła w ogólnoeuropejskich działaniach, których głównym celem było zwalczanie transgranicznej zorganizowanej przestępczości samochodowej.

Za koordynację i przebieg działań na szczeblu krajowym odpowiadał Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Do udziału w działaniach zostali zaproszeni również funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Służby Celnej, co pozwoliło na odzyskanie szeregu pojazdów osobowych, maszyn rolniczych (w tym m. in. 11 traktorów), motocykli oraz narzędzi, utraconych w wyniku przestępstw zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i Polski. Zabezpieczono setki części samochodowych pochodzących z rozbiórki skradzionych aut. W chwili obecnej trwa szacowanie wartości odzyskanego mienia. Po wykonaniu niezbędnych czynności odzyskane pojazdy i przedmioty powrócą do prawowitych właścicieli. Wiele spraw ma charakter rozwojowy.

źródło: KGP

źródło: KGP

W operacji „CARS”, na terenie Słowacji oraz Hiszpanii, uczestniczyli również eksperci z zakresu techniki kryminalistycznej, działający w tzw. „Europol Flying Squad on Motor Vehicle Crimes”. Jest to pilotażowy projekt, którego liderem jest polski Instytut Badawczy – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, realizowany w ramach Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością EMPACT OPC. W tegorocznej edycji działań uczestniczyli przedstawiciele organów ścigania z 27 państw europejskich. Działania były bezpośrednio wspierane przez instytucje o charakterze unijnym oraz międzynarodowym (EUROPOL, INTERPOL, FRONTEX, TISPOL).

źródło: KGP

Facebook