Szkolenie funkcjonariuszy pododdziałów antyterrorystycznych

źródło: Policja Lubelska

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zorganizowała szkolenia dla funkcjonariuszy pododdziałów antyterrorystycznych Policji z całego kraju. Lubelska Sekcja Antyterrorystyczna jest komórką Antyterrorystyczną Policji, do której należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci uczestniczą w działaniach  realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych a także ratowniczych w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych.

Specyfika realizacji tych zadań wymaga od funkcjonariuszy doskonałej sprawności fizycznej, panowania na stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Wśród lubelskich antyterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelań, technik wysokościowych, instruktorzy spadochronowi i stermotorzyści. Funkcjonariusze posiadają także kwalifikacje płetwonurków. Wszyscy lubelscy antyterroryści mają za sobą kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Policjanci muszą stale ćwiczyć i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Często wyjeżdżają na szkolenia organizowane dla funkcjonariuszy jednostek specjalnych. Podczas ćwiczeń,  podobnie jak w roku ubiegłym wykorzystywany był  śmigłowiec policyjny. W szkoleniu uczestniczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy z pododdziałów antyterrorystycznych z kraju, a także funkcjonariusze innych służb.

Celem szkoleń jest doskonalenie umiejętności z zakresu technik wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca oraz wypracowanie algorytmów postępowania. Antyterroryści ćwiczyli  m.in. zjazd ze śmigłowca na linach osobistych i pokładowych w terenie przygodnym, gdzie istnieje potrzeba desantowania większej liczby funkcjonariuszy, a także zjazd na ograniczoną przestrzeń np. platformę czy stojący pojazd. Tego typu umiejętności wykorzystywane są zarówno podczas działań bojowych, jak i działań ratowniczych, w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną, czy awarią techniczną.

źródło: Policja Lubelska

Facebook