Najnowsze

Kryptonim „Koniczyna 2016”

źródło: KWP w Białymstoku

Do podlaskich policjantów trafił sygnał od funkcjonariuszy Straży Granicznej patrolujących pas nadgraniczny powiatu hajnowskiego o zauważonych śladach wskazujących na to, że w tym rejonie doszło do nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę osób. Uzyskane dodatkowe informacje i kolejne sygnały wskazywały, że przekroczenie granicy mogło być związane z przemytem niebezpiecznych substancji i narkotyków, a intruzi najprawdopodobniej są uzbrojeni. Nagła sytuacja wymagała skoordynowanych działań Straży Granicznej i Policji, które skierowały w ten rejon zwiększone ilości patroli oraz przygotowały siły wsparcia konieczne do zatrzymania przestępców.

Tak przebiegał scenariusza ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „Koniczyna 2016”, które 07.11 br., odbyły się w lasach powiatu hajnowskiego. Były to już kolejne ćwiczenia prowadzone na Podlasiu w zakresie działań pościgowych, w których udział wzięli funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Praktycznej, „terenowej” realizacji teoretycznych założeń współpracy służb przyglądali się: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk oraz Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt. Nie zabrakło też licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej, która mogła „na żywo” obejrzeć dynamiczne działania współdziałających funkcjonariuszy.

Ćwiczenia zgrywające tego typu pozwalają na doskonalenie procedur i współdziałania służb, które mogą w realnych warunkach przetestować własne algorytmy postępowania i swoje możliwości. Celem poniedziałkowego ćwiczenia było także skoordynowanie poszczególnych służb na poziomie dowódczym, planistycznym oraz w realnym działaniu. Ćwiczenie praktyczne „w terenie” daje możliwość zaobserwowania, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, zarówno właściwych elementów współdziałania służb, jak i tych, które można jeszcze udoskonalić.

Ostatnim elementem poniedziałkowego spotkania „w terenie” stało się uroczyste przekazanie dzielnicowemu z Posterunku Policji w Narewce nowego radiowozu. Jego zakup w połowie dofinansowany został dzięki wsparciu i zaangażowaniu włodarzy gminy Narewka, zaś kluczyki do niego dzielnicowemu wręczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński.

źródło: KWP w Białymstoku

Facebook