Kierownictwo policji i urzędnicy strzelali z broni długiej

źródło: Policja Warmińsko-Mazurska

02.12.2016 na strzelnicy Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej w Ostródzie odbyło się szkolenie strzeleckie kadry kierowniczej ostródzkiej komendy. Warsztaty były poprzedzone częścią teoretyczną obejmującą procedury użycia broni palnej. Po zakończonej dzień wcześniej części teoretycznej uczestnicy szkolenia przenieśli się na oś strzelecką.

Kadra kierownicza pod okiem wyszkolonych instruktorów z zakresu strzelectwa, wykonywała serie strzelań z karabinku kbk AKMS, z broni powtarzalnej Mossberg, pistoletu maszynowego PM-84 oraz pistoletu sygnałowego. Przez cały czas realizacji zadań policjanci byli oceniani przez instruktorów, którzy sprawdzali poprawność wykonywania zadań oraz przekazywali im swoje uwagi.

źródło: Policja Warmińsko-Mazurska

źródło: Policja Warmińsko-Mazurska

Dzięki takim szkoleniom policjanci, bez względu na zajmowane stanowisko, kształcą i doskonalą umiejętności strzeleckie poprzez wypracowanie odpowiednich reakcji ruchowych oraz wyrobienie nawyku bezpiecznego i  zgodnego z prawem posługiwania się bronią palną.

Tego typu szkolenia w 2017 roku będą objęte zintegrowanym, rocznym systemem szkolenia jednostki. Bez rzetelnie wyszkolonej kadry kierowniczej nie ma możliwości sprawnego zarządzania służbą mundurową. Nadeszły czasy profesjonalizacji zawodowej i to dotyczy również Policji jako całej formacji. Za postępem technicznym, który jest widoczny w naszej codziennej służbie chociażby w coraz nowocześniejszym sprzęcie, podążają nowe systemy szkoleniowe w zakresie taktyki i techniki interwencji oraz strzelania. To ważne, aby w szkoleniu wykorzystywać doświadczenia innych. Wówczas samemu unikniemy popełnienia błędów. Przeprowadzone warsztaty wskazują, że wypracowana przez nas metodyka szkolenia jest słuszna – powiedział Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski.

źródło: Policja Warmińsko-Mazurska

źródło: Policja Warmińsko-Mazurska

Bezpośrednio po szkoleniu strzeleckim kadry kierowniczej ostródzkiej komendy odbyły się I Zawody Strzeleckie z broni długiej dla urzędników. Patronat nad przedsięwzięciem objął komendant powiatowy, wspierając tym samym lokalne działania proobronne i prewencyjne. Najlepszym zawodnikiem wśród uczestniczących urzędników okazał się Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Pan Grzegorz Kierozalski, który oddając z odległości 80m do tarczy nieruchomej 20 strzałów z karabinu kbk AKMS uzyskał wynik 183/200 pkt.

źródło: Policja Warmińsko-Mazurska

Facebook