E-Hotel i e-Dziennik w policyjnej szkole

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

„E-hotel” to program komputerowy zarządzający miejscem kwaterunkowym w policyjnej szkole. Głównym interfejsem aplikacji jest strona HTML w której osadzone są skrypty napisane w języku  PHP wspieranym przez JAVASCRIPT obsługujące bazę danych MySQL. Platforma „e-Hotel” umożliwia modelowanie struktury kwaterunkowej szkoły (rejestracje: kompanii, budynków, pokoi); rejestrację gości oraz sporządzanie planów szkoleń. Na uwagę zasługuje użyteczność aplikacji, która umożliwia dokonanie szybkiej oceny potencjału kwaterunkowego szkoły w wyznaczonym terminie (określa gdzie i ile osób w danym przedziale czasowym można zakwaterować).

Świat wirtualny odwzorowuje wiele atrybutów naszej rzeczywistości. Trend ten również postępuje w szkołach, w których tradycyjny, papierowy dziennik skutecznie wypierany jest przez dziennik elektroniczny (e-dziennik). Szkoła Policji w Słupsku, jako pierwsza szkoła policyjna wprowadziła też e-dziennik, który wykorzystywany jest w procesie dydaktycznym.
Wszelkie dokonywane wpisy: ocen, tematów, obecności są trwale zapisywane z określeniem daty oraz osoby wprowadzającej zmiany, tu nie ma anonimowych użytkowników czy wpisów nieznanego pochodzenia. Warto dodać, iż gromadzone informacje mają charakter trwały, mogą być w dowolnym czasie zapisywane i przechowywane na elektronicznych nośnikach danych a w przypadku awarii odtwarzane na innym serwerze. Istnieje również możliwość zapisania ocen, tematów, frekwencji wybranego plutonu w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny, można również dokonać wydruków w postaci papierowej.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook