Wyszkolenie strzeleckie w Policji

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Uczestnicy kursu strzeleckiego już wkrótce będą samodzielnie prowadzić zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji. Zgodnie z wydawanymi co rok na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji wytycznymi zajęcia takie są obowiązkowe dla każdego policjanta. Policjanci, którzy doskonalą swoje umiejętności, na szkolenie przyjechali z garnizonów: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego oraz z Komendy Stołecznej Policji.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku


Program kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych został zatwierdzony w 2007 roku; wykwalifikowana i doświadczona kadra Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego w odpowiednio przygotowanych obiektach, które umożliwiają przeprowadzenie wszystkich strzelań programowych, profesjonalnie przygotowuje policjantów z całego kraju do samodzielnego prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia w Słupsku kandydaci na instruktorów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć. Podczas kursu policjanci oprócz tego, że doskonalą swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, zapoznają się także z elementami metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów. Każdy uczestnik poznaje zasady, metody kształcenia oraz środki dydaktyczne w wykorzystywane w realizacji szkolenia strzeleckiego, strukturę zajęć szkoleniowych oraz zasady budowy i sporządzania konspektu do prowadzonych zajęć. Ponadto zapoznaje się z systemem oceniania w szkoleniu strzeleckim policjantów w obszarze formalno-organizacyjnym.

Kształcenie Instruktorów Strzelań Policyjnych na potrzeby jednostek terenowych prowadzone w przeważającej części w słupskiej Szkole Policji. Podobne szkolenia dla policjantów jednostek antyterrorystycznych realizuje Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook