Wspólne szkolenia służb mundurowych

źródło: Policja Śląska

Na placu alarmowym katowickiego oddziału prewencji odbyło się wspólne szkolenie policjantów oddziału i żołnierzy z gliwickiego desantu. Wspólne ćwiczenia były kontynuacją ubiegłorocznych szkoleń i stanowiły swego rodzaju sprawdzian nabytych umiejętności. Celem zajęć było efektywne współdziałanie dwóch różnych służb w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Część praktyczną poprzedziła odprawa dowódców, na której przedstawiono scenariusz ćwiczeń, taktykę działania i podział zadań dla policjantów i żołnierzy. Później mundurowi spotkali się na placu alarmowym i rozpoczęli zajęcia. Aby dodać realizmu, w szkoleniu wzięli udział pozoranci odgrywający rolę tłumu raz spokojnego, a raz agresywnego. Poza tym, w zależności od realizowanego wariantu, mundurowi korzystali z pojazdów, strzelb gładkolufowych, granatów hukowych i petard.

źródło: Policja Śląska

Wspólne szkolenie było też dobrym sprawdzianem wojskowych przed zbliżającym się majowym wyjazdem na misję do Kosowa w ramach polskiego kontyngentu KFOR. Żołnierze na misji mogą spotkać się podczas działań z polskimi policjantami. Wspólne szkolenia zrealizowane dotychczas, zapewne przyczynią się do sprawniejszej realizacji zadań, które mogą stanąć przed mundurowymi zagranicą. Zajęcia nie byłyby możliwe, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie funkcjonariuszy Kompanii Prewencji I OPP w Katowicach, a szczególnie prowadzącego asp.szt. Pawła Janowskiego.

źródło: Policja Śląska

Facebook