Atestacja psów

źródło: Policja Śląska

W poniedziałek pod nadzorem koordynatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz przy udziale przedstawiciela Zakładu Kynologii Policyjnej CSP z siedzibą w Sułkowicach, odbyła się atestacja psów służbowych. Tym razem szczegółowym egzaminom poddano 12 czworonogów służących na co dzień w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie, Katowicach, Bytomiu, Zabrzu, Rybniku oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Zajęcia kontrolne, którym zostały poddane zaliczyły bezbłędnie. Dzięki temu kolejny rok mogą wspierać mundurowych w codziennej służbie.

źródło: Policja Śląska

Psy służące w policji pochodzą z prywatnych hodowli. Zwierzęta nie muszą mieć rodowodu, ale muszą spełniać określone kryteria. Do służby przyjmowane są psy w wieku od roku do dwóch lat, Przede wszystkim muszą być zdrowe. Nie mogą bać się strzałów, powinny odznaczać się określonym poziomem agresji – muszą bowiem bronić przewodnika. Powinny mieć także wrodzony instynkt aportowania, bo wtedy będą dobrze tropiły. Pies, wybrany w oparciu o takie kryteria, wraz ze swoim przewodnikiem trafia do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Tam jest ponownie sprawdzany przez weterynarza pod kątem zdrowia, a przez treserów pod względem wymaganych cech niezbędnych w danej specjalizacji. Szkolenie trwa około sześciu miesięcy. Od samego początku kursy są podzielone na poszczególne specjalizacje. Część zajęć przewodnicy i psy odbywają poza szkołą, tak aby zwierzęta nauczyły się działać w naturalnych warunkach, przyzwyczaiły się do środków transportu, ruchu ulicznego, sztucznego oświetlenia, do pracy w dzień i w nocy. Umiejętności psów policyjnych podlegają systematycznej weryfikacji. Wracające ze szkolenia dostają tzw. atest, wydawany na rok. Po roku służby każdy pies przechodzi ponowny egzamin przed komisją. Jeżeli jest sprawny i zachował wszystkie umiejętności nabyte podczas szkolenia, to atest ten jest przedłużany na kolejny rok.

Od policjanta, który zdecyduje się na pracę z psem nie są wymagane żadne specjalistyczne kwalifikacje. Tylko w przypadku pracy z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych przewodnik musi wcześniej przejść szkolenie z rozpoznania pirotechnicznego. Wiadomo jednak, że osoby, które decydują się na pracę ze zwierzętami, nie mogą się ich bać, muszą być stanowcze, aby psy ich słuchały, a przede wszystkim powinny mieć odpowiednie podejście do zwierząt i najzwyczajniej je lubić.

źródło: Policja Śląska

Facebook