Instruktorzy strzelań policyjnych

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

31 marca 2017 r. zakończyła się I edycja kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych. Był to pierwszy tego typu kurs realizowany w Szkole Policji w Katowicach. Do tej pory takie szkolenia prowadzone były jedynie przez Szkołę Policji w Słupsku.

Celem kursu było wyselekcjonowanie i przygotowanie policjantów do pełnienia funkcji instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji, co wiąże się z prowadzeniem szkoleń doskonalących w bezpiecznym użytkowaniu i skutecznym strzelaniu z broni palnej.

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

Integralną częścią kursu było również zdobycie kwalifikacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niezbędnych do wykonywania funkcji instruktora strzelań policyjnych.

Po zaliczeniu wszystkich tematów funkcjonariusze przystąpili do egzaminu końcowego, który wszyscy zdali pozytywnie. Następnie świeżo upieczeni instruktorzy odebrali świadectwa ukończenia kursu, zasilając tym samym szeregi instruktorów strzelań policyjnych.

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

Facebook