Bezzałogowe statki powietrzne

źródło: KSP

Na terenie Komisariatu Rzecznego Policji odbyły sie szkolenia z zakresu wiedzy o popularnych obecnie bezzałogowych statkach powietrznych (BSP). „Drony” z dnia na dzień opanowują przestrzeń powietrzną, a użytkowanie tego typu urządzeń niezgodnie z obowiązującym prawem, stwarza wiele zagrożeń, dlatego też zaznajomienie policjantów z tą tematyką staje się koniecznością. Podczas szkoleń funkcjonariusze garnizonu stołecznego przechodzą kilkugodzinny kurs z wiadomości dotyczących m.in. budowy, obsługi i aspektów prawnych związanych z wykonywaniem lotów BSP. Uczestnicy szkolenia dowiadują się, na jakie strefy podzielona jest nasza przestrzeń powietrzna, w której z nich dozwolone jest wykonywanie operacji lotniczych bezzałogowymi statkami powietrznymi i na jakich zasadach.

Prowadzący szkolenie zwrócili uwagę na udogodnienia, jakie obowiązują obecnie posiadających świadectwo kwalifikacji operatorów (UAVO). W przypadku wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, których masa startowa nie przekracza 0,6 kg w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska lub poza terenem obiektów chronionych przez strefę P (zakazaną) i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100 m od operatora nie ma wymogu otrzymania zgody na loty od zarządzających strefą kontrolowaną lotniska (CTR), strefą ruchu lotniskowego (ATZ), zakazaną (P) oraz strefą identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ). W przypadku wykonywania lotów BSP o masie startowej nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu nie jest wymagana zgoda zarządzającego strefą CTR oraz ATZ.

źródło: KSP

Omówione zostały dokumenty, jakimi musi posługiwać się operator BSP i jakie obowiązki na nim ciążą przed i w trakcie wykonywania lotów. Policjanci zapoznali się również z całą procedurą zgłaszania lotów w strefie CTR, co ułatwi im w przyszłości zweryfikowanie ich legalności. Na szkoleniu szeroko została omówiona darmowa aplikacja na telefony komórkowe oraz strona internetowa, dzięki której możliwe jest sprawdzenie w czasie rzeczywistym, w jakiej strefie lotniczej się znajdujemy i ewentualnie, jakiej zgody i od kogo potrzebujemy na wykonanie lotów BSP.

Atrakcją kursu jest możliwość samodzielnego lotu bezzałogowym statkiem powietrznym typu wielowirnikowiec. Do dyspozycji uczestników szkolenia jest bardzo popularny na naszym rynku quadrocopter oraz potężny hexacopter przeznaczony do przenoszenia między innymi dużych lustrzanek cyfrowych. Tereny portu policyjnego stwarzają ku temu idealne warunki.

źródło: KSP

Facebook