Recenzja: „Analiza i ocena zeznań świadków” Bartosz W. Wojciechowski

frag. okładki/Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Filmy CSI cieszą się niezmierną popularnością, jednak życie to nie film. Sprawy kryminalne nie są wyjaśniane w ciągu 45 minut, zaś na wyniki i ekspertyzy z badań laboratoryjnych trzeba czasem dłużej poczekać. Na filmowym planie być może wszystkowiedząca pani psycholog dokona szybkiej analizy zeznania kluczowego świadka, jednak nie bądźmy naiwni, tak tylko dzieje się w wyobraźni reżysera. Jeśli analiza i ocena zeznań świadków kojarzy Wam się intuicyjnym prześwietlaniem prawdomówności ludzi, to czas najwyższy zapoznać się z naukowym dorobkiem w tej dziedzinie. Tutaj z pomocą przychodzi publikacja Bartosza W. Wojciechowskiego „Analiza i ocena zeznań świadków”. Dowiecie się między innymi na czym polegają różnice między szczerymi, nieszczerymi oraz nieprawdziwymi zeznaniami świadków. Jakie wyróżniamy techniki psychologicznej analizy treściowej oraz z jakich najczęściej metod analizy korzysta sądownictwo i psychologowie. Na czym polegają psychologiczne uwarunkowania wiarygodności takich zeznań. Co się kryje pod takimi hasłami jak: prawdziwość, kłamstwo, szczerość, fałszywe wspomnienia. W jaki sposób mierzona jest skuteczność wykrywania kłamstw oraz co to są „złote pytania”. Autor wyjaśni Wam na czym polega rola świadka w postępowaniu sądowym i dlaczego psychologia zeznań świadków jest kluczowa w psychologii sądowej. Tym samym jaka jest wartość dowodowa zeznań. Będziecie się zastanawiać czy w czasie przesłuchania możliwe jest zastosowanie hipnozy, zaś w procesie karnym wariografu. Jaką wartość dla sądu ma analiza behawioralna wypowiedzi i na czym polega metoda logiczna. Co może zakłócać treści zeznań świadków. Poznacie gruntownie metody psychologicznej analizy zeznań takie jak: Statement Validity Assessment, Reality Monitoring oraz Model Wielozmiennej Analizy Zeznań Świadków Dorosłych (MASAM). Czy wymienione metody są bezbłędne? W książce zawarto przykłady analizy treści wypowiedzi z zastosowaniem każdej z tych metod. Dowiecie się na czym polega różnica między relacjami pamięciowymi świadka, a tak zwanymi raportami pozapamięciowymi. W jaki sposób świadek może kłamać podczas składania zeznań, kiedy mówimy o konfabulowaniu, a kiedy o zeznaniach wiarygodnych. Ciekawostka, jak Wam się wydaje: czy zeznania osoby wykształconej są bardziej wiarygodne od zeznań osoby bez wykształcenia? Poznacie najczęściej stosowane techniki oceny zeznań świadków. Dowiecie się czy podczas składania zeznań może dojść do samooskarżenia i w jaki sposób wpływa to na ocenę zeznań. A co się dzieje w sytuacji wybaczania przestępcy, czy takie zeznania mogą być wiarygodne? Na czym polega różnica między rzeczywistymi doświadczeniami opartymi na naszych zmysłach, a wspomnieniami z przeszłości opartymi na wyobraźni, przemyśleniach. Kluczową wartość publikacji stanowi przedstawienie istoty i wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dowiecie się jak zbadano niezawodność wspomnianych metod analizy zeznań świadków i dlaczego w tym celu sięgnięto po akta spraw rozstrzyganych przez sądy rejonowe i okręgowe.

Czy i w jakich sytuacjach policjanci, prawnicy oraz psychologowie sądowi korzystają z analiz treści zeznań? Na czym polegają badania lingwistyczne oraz jakie wyróżniamy językowe wskaźniki kłamstwa? Czy sędziowie mają wystarczające kompetencje do samodzielnej oceny zeznań świadków? Na te i wiele innych równie ciekawych pytań odpowiedzi znajdziecie w „Analizie i ocenie zeznań świadków”. Książkę polecam nie tylko praktykom, studentom takich kierunków jak prawo, psychologia czy też słuchaczom Szkół Policyjnych. Z wiedzy zawartej w publikacji jak najbardziej skorzystać może Każdy, kogo interesuje psychologia sądowa, Każdy kto chce zrewidować swoje wyobrażenia o analizie zeznań świadków. Polecam także tym, którzy marzą o zostaniu biegłym sądowym. Wysoka wartość naukowa publikacji sprawia, że jest to wiarygodne źródło wiedzy w tak trudnej do zbadania materii jaką jest ocena i analiza zeznań.

Autor: Bartosz W.Wojciechowski
Tytuł:
Analiza i ocena zeznań świadków
Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp.zo.o
Rok wydania:
2016
ISBN:
978-83-7489-624-5
Liczba stron:
263

Facebook