Atak na placówkę dyplomatyczną

źródło: KSP

Stołeczna Policja, wspólnie z innymi służbami, cyklicznie sprawdza swoje przygotowanie na wypadek sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Tak też było podczas dzisiejszych ćwiczeń w Ambasadzie Niemiec. Właściwe przygotowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to kluczowy element, by takim sytuacjom zapobiegać, a w sytuacji zagrożenia  należycie reagować.

Tym razem, zgodnie z założeniem, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w stolicy wspólnie z pracownikami niemieckiej ambasady ćwiczyły atak uzbrojonych napastników na placówkę dyplomatyczną. Sprawdzono obowiązujące w tym zakresie procedury działania na wypadek zaistnienia zagrożenia terrorystycznego. Po otrzymaniu informacji o incydencie, rejon został zabezpieczony przez policjantów, powiadomiono też wszystkie służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym wyłączono z ruchu  ul. Jazdów. Policjanci dbali o to, by nikt nie wchodził w rejon działań.

źródło: KSP

Na miejscu zorganizowano wysunięte stanowisko dowodzenia w pojeździe sztabowym, z którego na bieżąco monitorowano sytuację i przekazywano meldunki do sztabu w Stołecznym Stanowisku Kierowania KSP.

Aby rozwiązać sytuację kryzysową, podjęto decyzję o udziale funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie. W wyniku działań funkcjonariuszy SPAP „terroryści” zostali zatrzymani, a cały teren ambasady po sprawdzeniu przez przewodnika z psem przeszkolonym do wykrywania zapachów i materiałów wybuchowych – przekazano administratorowi. Przeprowadzone ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia współdziałania służb na wypadek zagrożenia na terenie placówki dyplomatycznej. Pozwoliły policjantom na doskonalenie umiejętności planowania i realizacji celu w warunkach trudnych do przewidzenia.

Działania funkcjonariuszy podczas tego rodzaju operacji policyjnych muszą być dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Niezawodność mogą zapewnić m.in. ćwiczenia sprawdzające umiejętności działania w różnych, realnych warunkach. Współpraca z pracownikami niemieckiej ambasady, znajomość obiektu, sprawdzenie procedur na wypadek zagrożenia terrorystycznego pozwalają na zgranie wszystkich służb i są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników ambasady i osób postronnych – mówi zastępca dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie.

 

źródło: KSP

Facebook