Zawody kynologiczne

źródło: KSP

Przez 7 dni, 19 przewodników policyjnych psów z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, Wydziału Konwojowego KSP oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie będą się zmagać w kilku różnych konkurencjach. Pierwszego dnia policjanci sprawdzali swoją wiedzę podczas testu oraz pokonywania przeszkód terenowych. Przez kolejne dni będą wyszukiwać ładunków wybuchowych oraz zapachy narkotyków w środkach komunikacji masowej (autobus, wagon kolejowy) samochodach osobowych, bagażach i pomieszczeniach.

Przewodnicy wraz ze swoimi podopiecznymi sprawdzą również umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

źródło: KSP

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwają policyjni eksperci i specjaliści Wydziału Prewencji KSP oraz Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP. Sędzią głównym zawodów jest nadkom. Robert Gierej.

Przewodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów w rozegranych konkurencjach, będzie reprezentować Komendę Stołeczną Policji w finale ogólnopolskim, który zaplanowano w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.

źródło: KSP

Facebook