Mundurowi na imprezach masowych

źródło: KMP w Koszalinie

10.10.br. na terenie stadionu miejskiego w Koszalinie pojawiło się 120 mundurowych. Odbywali oni szkolenie z zakresu podejmowania działań w sytuacjach zbiorowego zakłócenia porządku publicznego podczas trwania imprez masowych, również tych o charakterze sportowym.

Zachodniopomorska policja cały czas prowadzi szkolenia, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie policjantów do reagowania na ewentualne naruszenia prawa, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim biorącym udział w imprezach masowych. Funkcjonariusze zgrupowani w ramach Nieetatowego Pododdziału Policji, ćwiczyli wspólnie z kolegami z Wałcza, Szczecinka, Sławna i Wydziału Konwojowego KWP Szczecin – Ogniwo Koszalin. Do wspólnych ćwiczeń włączyli się mundurowymi odbywającymi proces adaptacji zawodowej na terenie naszego miasta. Szkolenie prowadzone było przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Każdy z pododdziałów na co dzień, w swoich jednostkach, prowadzi szkolenia i ćwiczenia we własnym zakresie. Ponadto w wyznaczonym miejscu i czasie, funkcjonariusze cyklicznie spotykają się i przeprowadzają wspólnie symulacje różnych wydarzeń. Jest to niezbędne dla określenia jednolitej taktyki w kwestii niedopuszczenia do naruszenia porządku w trakcie np. imprezy masowej oraz gdy dojdzie już do zbiorowego naruszenia porządku. Mundurowi przez kilka godzin ćwiczyli szyki policyjne i współdziałanie w pododdziałach zwartych. Z punktu widzenia policji w Koszalinie takie ćwiczenia są niezbędne przed planowanymi na naszym terenie różnego imprezami.

 

źródło: KMP w Koszalinie

Facebook