Studia dla pasjonatów kryminologii i detektywistyki

źródło: CBnT CC

O wydanie licencji detektywa może ubiegać się każda osoba, która spełnia warunki określone w art. 29. 1. ustawy o usługach detektywistycznych (m.in. odnoszące się obywatelstwa, niekaralności, wykształcenia etc.), w tym dotyczące legitymowania się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Z Krzysztofem Liedelem, Dyrektorem Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, emerytowanym oficerem Policji, byłym Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – rozmawia Anna Ruszczyk.

Od kilku lat obserwuję wzrost zainteresowania studiami na kierunku kryminologia Z czego wynika ten trend?

Otaczający nas świat rzuca nam kolejne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa. Ewoluują konflikty międzynarodowe, coraz inni „przeciwnicy” zagrażają bezpieczeństwu państwa, na coraz innych platformach także powstają zagrożenia. Dynamicznie zmienia się obszar bezpieczeństwa wewnętrznego – to tu pojawiają się nowe formy przestępczości wynikające z przenoszenia części aktywności społecznej do cyberprzestrzeni. To tu zmagamy się z wyzwaniami wynikającymi z „informacyjności” współczesnych społeczeństw i jej wpływu na działania przestępczości zorganizowanej. Osoby zainteresowane tą tematyką – zawodowo bądź z racji naukowych – nie mogą spoczywać na laurach. Tu zawsze znajdzie się coś nowego, czego można się nauczyć.

Czy trzeba ukończyć pięcioletnie studia z tego zakresu aby być kryminologiem?

Aby być najlepszym? To jak w każdym zawodzie, życie nie wystarczy, aby zgłębić wszystkie tajniki tej fascynującej dziedziny. Ale z punktu widzenia podstaw i wymogów formalnych – nie, nie ma takiej potrzeby…

Dlaczego zdecydowali się Państwo połączyć kryminologię z elementami detektywistyki?

Aby dać naszym słuchaczom jak najwięcej praktycznego wkładu i szans na to, że studia przyniosą konkretny wzrost kompetencji i możliwości zawodowych. Poszerzanie wachlarza oferowanych zajęć daje nam komfort mówienia, że nasze studia są nie tylko ciekawe, ale także naprawdę przydatne!

źródło: CBnT CC

Jakie trzeba spełnić warunki aby ubiegać się o wydanie licencji detektywa?

O wydanie licencji detektywa może ubiegać się każda osoba, która spełnia warunki określone w art. 29. 1. ustawy o usługach detektywistycznych (m.in. odnoszące się obywatelstwa, niekaralności, wykształcenia etc.), w tym dotyczące legitymowania się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Takie elementy programu uwzględnione zostały w programie studiów podyplomowych „Kryminologia z elementami detektywistyki” realizowanych w Collegium Civitas.

Czego tak naprawdę mogą dowiedzieć się studenci podczas takich studiów?

Przede wszystkim nauczą się identyfikowania najpoważniejszych problemów związanych z psychologią kryminalną. Dowiedzą się dużo na temat analizy informacji, w tym także na temat pogłębionej analizy obszarów i czynników kryminogennych. Szczególną uwagę poświęcamy w programie także praktycznym aspektom pracy detektywa, w tym na przykład źródłom informacji w pracy detektywa, dokumentowaniu czynności detektywistycznych, czy aspektom prawnym i praktycznym czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Gdzie później można wykorzystać zdobytą w tym obszarze wiedzę?

W wielu różnych obszarach działania: zainteresowani mogą być nią funkcjonariusze służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, osoby chcące związać swoją przyszłość z pracą detektywa, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej zajmujący się bezpieczeństwem, kuratorzy, członkowie organizacji zajmujących się obroną praw człowieka czy wreszcie dziennikarze, a nawet nauczyciele zajmujący się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

Do kiedy trwa rekrutacja na ten kierunek?

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się do 18 października – studia ruszają w końcu miesiąca!

Dziękuję za rozmowę

Facebook