Szkolenia z zakresu kryminalistyki

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

W Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku doskonalili swoją wiedzę wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej słupskiej Szkoły Policji. Wymiana doświadczeń między specjalistami pozwala na przekazywanie młodym policjantom w trakcie szkoleń najnowszej specjalistycznej wiedzy.

Szkolenie przeprowadzili biegli z Sekcji Technik Audiowizualnych, Sekcji Mechanoskopii i Broni – Pracowni Wypadków Drogowych oraz z Sekcji Biologii – Pracowni Biologii: asp.sztab. Wojciech Cyplik, podkom. Krzysztof Hinz, st.asp. Paweł Kussowski oraz podinsp. Bartłomiej Kaczmarek. Policyjni wykładowcy omówili wspólnie z biegłymi między innymi zagadnienia z zakresu identyfikacji bezpośredniej; technicznych badań dokumentów (przerabianie i podrabianie dokumentów); rekonstrukcji wypadków drogowych oraz badań biologicznych z zakresu genetyki sądowej. Wykładowcy mieli także okazję by zapoznać się w wyposażeniem służącym biegłym do przeprowadzenia badań. W Pracowni Biologii przedstawiono i omówiono wykrywanie obecności krwi z użyciem pasków testowych oraz z użyciem luminolu.
Wizyty tego rodzaju pozwalają na wymianę wiedzy pomiędzy wykładowcami i biegłymi a wierną korzyścią takich spotkań jest najnowsza fachowa wiedza, którą wykładowcy przekazują policjantom podczas zajęć z kryminalistyki. Biegli udzielą także wielu praktycznych wskazówek, które – przekazane słuchaczom – pozwolą w przyszłości młodym policjantom tak zabezpieczać miejsce zdarzenia, aby zabezpieczyć jak najwięcej śladów kryminalistycznych.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook