Instruktorzy tasera

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

W słupskiej Szkole Policji prowadzone są specjalistyczne kursy z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. W szkoleniach biorą udział policjanci, którzy mają już uprawnienia użytkownika, a w przyszłości szkolić będą swoich kolegów w jednostkach terenowych. Kolejna grupa policjantów ukończyła w Słupsku właśnie taki kurs.

W trakcie części teoretycznej kursu mowa jest o istniejących unormowaniach prawnych, obowiązujących procedurach i właściwym postrzeganiu kwestii bezpieczeństwa policjantów. Zagadnienia te poruszane są w kontekście skutecznego i na większą skalę, stosowania humanitarnych środków przymusu bezpośredniego. Instruktorzy prowadzący zajęcia mówią też o wpływie stresu na efektywność podejmowania interwencji wobec osób agresywnych i niebezpiecznych. Każdy z policjantów zapoznaje się ze studium przypadku dotyczącego użycia broni palnej i ewentualnych możliwości wykorzystania w tej konkretnej sytuacji paralizatora elektrycznego.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Zajęcia praktyczne w trakcie kursu dotyczą między innymi wpływu taktycznych umiejętności posługiwania się paralizatorami na poziom bezpieczeństwa policjantów podczas przeprowadzania interwencji policyjnych. Każdy z policjantów doskonali podczas ćwiczeń obezwładnianie osób, ale również agresywnych zwierząt. Jednym z aspektów ćwiczeń jest udzielenie pierwszej pomocy obezwładnianej osobie – o ile zaistnieje taka potrzeba. Oprócz kursów specjalistycznych dla instruktorów, zagadnienia dotyczące wykorzystania urządzeń obezwładniających energią elektryczną poruszane są podczas szkolenia podstawowego zawodowego nowych policjantów, którzy dopiero wstąpili do służby. Słuchaczom prezentowane są informacje o sposobie działania urządzeń do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Młodzi policjanci poznają również sposób współdziałania w patrolu z innym policjantem, który posiada na wyposażeniu osobistym paralizator elektryczny.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook