„Oględziny i otwarcie zwłok w wykrywaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym” Katarzyna Romańczuk, Michał Romańczuk [recenzja]

fragm.okładki/Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Terroryzm – to słowo wywołuje prawdziwą lawinę emocji. Budzi lęk, przerażenie oraz uzasadnione obawy. I choć nie istnieją dające stuprocentową pewność zabezpieczenia, robimy wszystko, aby temu zjawisku zapobiec. Niestety, wciąż też uczymy się na błędach innych, zauważając jak system zwalczania działań o charakterze terrorystycznym zdaje się być niedoskonałym, pełnym luk. Czym w ogóle jest terroryzm i dlaczego sama definicja terroryzmu nadal pozostaje w sferze dyskusji i polemik na arenie międzynarodowej? Czym się różni terrorysta, od separatysty czy bojownika i jaki jest ich modus operandi? Sięgając po „Oględziny i otwarcie zwłok w wykrywaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym” dowiecie się, co wpływa na rozwój aktów terrorystycznych, jakie organizacje o charakterze terrorystycznym zapisały się na kartach historii. W jaki sposób dokonywały ataków, co było i nadal jest och celem. Poznacie zależności pomiędzy mass-mediami a działalnością terrorystów oraz zrozumiecie dlaczego zwalczanie terroryzmu jest zadaniem niezwykle trudnym, wielopłaszczyznowym i wielce złożonym. Autorzy przywołują filozofie i metody działania wybranych organizacji terrorystycznych, wskazują na uregulowania międzynarodowe dotyczące polityki antyterrorystycznej. W jaki sposób czyny o charakterze terrorystycznym podlegają penalizacji? Co się zmieniło w dziedzinie bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu po zamachach z 11 września 2001 roku? Czym są przestępstwa okołoterrorystyczne i czy istnieje katalog, wykaz czynów zabronionych, które uznawane są za przestępstwa terrorystyczne?

Dużo pytań dotyczących samego terroryzmu, jego pojęcia, jak i konieczności definiowania czynów przestępczych związanych z poruszaną tematyką. W publikacji zaakcentowano ważną kwestię jaką była analiza rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Ustawy, która wzbudzała niemało kontrowersji i szereg wątpliwości. Drugą część książki autorzy poświęcili problematyce oględzin, które stanowią doskonałe źródło wiedzy o przestępstwie. Katarzyna Romańczuk i Michał Romańczuk wskazują na różnice pomiędzy oględzinami a eksperymentem procesowym czy też wizją lokalną. Jakie zadania stoją przed organami zaangażowanymi w przeprowadzenie oględzin, jaka jest rola poszczególnych członków zespołu, prokuratora, lekarza medycyny sądowej czy funkcjonariuszy Policji. Dowiecie się także w jaki sposób różne rodzaje oględzin łączą się z innymi czynnościami dowodowymi. Autorzy przybliżają metodykę i poszczególne fazy oględzin wskazując na przepisy prawne regulujące kwestie dokonywania oględzin zwłok, szczątków ludzkich jak i samego miejsca zdarzenia. Czy otwarcie zwłok jest tożsame z oględzinami zwłok? Jakie przesłanki decydują o zarządzeniu przeprowadzenia oględzin zwłok? Kto właściwie dokonuje oględzin zwłok, a kto jedynie asystuje przy tych czynnościach? Czy istniejące w tym zakresie regulacje prawne są życiowe, a może zupełnie oderwane od codziennej praktyki zespołów dokonujących oględzin? Czym jest śmierć z punktu medycznego, a czym z punktu kryminalistyki? Dlaczego w niektórych przypadkach tak trudno określić czas zgonu? Publikację Katarzyny Romańczuk i Michała Romańczuka polecam osobom zainteresowanym prawnymi aspektami zwalczania terroryzmu oraz problematyką oględzin i otwarcia zwłok ludzkich. Mnóstwo odniesień do przepisów, regulacji prawnych odnoszących się do poruszanych na łamach publikacji zagadnień. Przede wszystkim książka dla pasjonatów kryminalistyki i nauk pokrewnych, prawników z bogatym doświadczeniem, jak i studentów Wydziałów Prawa dopiero co poszerzających zasoby wiedzy.

Autor: Katarzyna Romańczuk, Michał Romańczuk
Tytuł:
Oględziny i otwarcie zwłok w wykrywaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
ISBN:
978-83-7972-135-1
Liczba stron:
269

Facebook