EGIDA-19

źródło:Policja Śląska

17 listopada br., punktualnie o godz. 7:00, w Komendach Powiatowych i Miejskich Policji odbyły się tegoroczne ćwiczenia „Egida 19”. Wzięło w nim udział 173 powołanych rezerwistów. Nad działaniem systemu powołań oraz gotowością rezerwistów czuwali funkcjonariusze z poszczególnych komend.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz komendy wojewódzkie i Komenda Stołeczna Policji.

Rezerwiści, którzy uczestniczyli w szkoleniu mają nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do poszczególnych Komend Powiatowych i Miejskich Policji. Mechanizm ten ma na celu przygotowanie rezerwy kadrowej dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny oraz nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji zadań na stanowiskach służbowych zgodnie z przydziałem etatowym.

Źródłem finansowania ćwiczenia były środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017-2026.

 

źródło:Policja Śląska

Facebook